»ข่าวประชาสัมพันธ์

♦️ วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
หยุดเรียน เนื่องในวันหยุดชดเชย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

♦️ วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เปิดเรียนตามปกติ