ข่าวประชาสัมพันธ์


โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร
วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563 หยุดเรียน
เนืื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 เปิดเรียนตามปกติ
การแข่งขันขับร้องประสานเสียง

Print Friendly, PDF & Email