คณะผู้บริหาร

dr1

ดร.สยมพร ทองเนื้อดี

 

ที่ปรึกษาโรงเรียนในเขตภาคีพิเศษ

image1 (1)

นางสุณีย์  สวนศรี

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร