สารจากผู้อำนวยการ

Untitled-1

     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, Grade 12 ที่รัก ทุกชีวิตในโลกใบนี้ทุกคนอยู่อย่างมีความหวัง บางคนก็สมหวัง บางคนก็ผิดหวัง แต่วันนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, Grade 12 ได้สมหวังทุกคน นี้คือบันไดขั้นหนึ่ง ของชีวิต ที่นักเรียนก้าวหน้าขึ้นไปเพื่อต่อยอดของอนาคตทางการศึกษา ขอเป็น กำลังใจให้กับทุกๆคนยึดมั่นในวินัยและความดี

ปัจจุบันโลกของเราแข่งขันกันสร้างความมีโลกนี้จึงอยู่ยาก แต่หากเราแข่งขันกัน สร้างความดีโลกนี้จะอยู่เย็น

ครูหวังว่านักเรียนทุกคนแข่งขันกันสร้างความดี มีความกตัญญู แล้วนักเรียน จะประสบความสำเร็จในชีวิตทางการศึกษามี

อนาคตที่ดีด้วยรักและปรารถนาดี

Print Friendly, PDF & Email