แนะนำแอปพลิเคชั่นในการเรียนออนไลน์

แอปพลิเคชั่น Google Classroom เป็นช่องทางที่คุณคูรและนักเรียนได้ติดต่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้การเรียน และยังเครื่องมือที่สามารถช่วยคุณครูตรวจการบ้าน ให้คะแนนนักเรียน

เว็บเบราว์เซอร์ให้คลิก: https://classroom.google.com/

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Google Classroom


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Hangouts Meet

แอปพลิเคชั่น Hangouts Meet จะช่วยให้คุณครูจัดการเรียนทางวิดีโอกับในชั้นเรียนจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างง่ายดายทุกที่ทุกเวลา และนักเรียนก็สมารถใช้แอพพลิเคชั่นนี้ในการเข้าดูการสอนของคุณครู

เว็บเบราว์เซอร์ให้คลิก https://meet.google.com/?authuser=1


Print Friendly, PDF & Email