อาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล ประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 
ร่วมระลึกถึง คุณงามความดี  ยอห์น บอสโก พิบูลย์ ยงค์กมล ประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์

วจนพิธีน้อมรำลึก แด่ Maria Pensri Yongkamol

คำสอนท่านประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์

#RIPพ่อใหญ่สารสาสน์
#RIPพิบูลย์ยงค์กมล
#สารสาสน์

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ชวลิต หมื่นนุช อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ที่ส่งสารรำลึกและอาลัย แด่ อาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

#RIPพ่อใหญ่สารสาสน์
#พิบูลย์ยงค์กมล
#สารสาสน์

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร ที่ปรึกษา กรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ส่งคำไว้อาลัย แด่ อาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
ประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์

#RIPพ่อใหญ่สารสาสน์
#พิบูลย์ยงค์กมล
#สารสาสน์

โรงเรียนในเครือ Sarasas ขอขอบคุณคุณ Maria Teresita Franco 

สําหรับคําปลอบโยนของครอบครัวของประธานโรงเรียนในเครือ Sarasas 

ผู้ล่วงลับของเรา Peboon Yongkamol

#RIPพ่อใหญ่สารสาสน์
#พิบูลย์ยงค์กมล

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร
ขอขอบพระคุณ นายอภิเชษฐ์ กฤษ์สุนทรี ประธานชมรมรถโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ที่ได้ส่งคำกล่าวไว้อาลัย แด่ ท่านประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์

#RIPพ่อใหญ่สารสาสน์
#พิบูลย์ยงค์กมล

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร
ขอกราบขอบพระคุณ Mr.Adrian Jones
Former senior Education Officer:Curriculum Brisbane Catholic Education Center ซึ่งเป็นพันธมิตรที่เกื้อกูล การจัดการเรียนการสอนและจัดหลักสูตรแบบสองภาษามาตั้งแต่เริ่มต้นของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ สมาชิกในครอบครัวยงค์กมล และคณะครู ผู้บริหารของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร มีความซาบซึ้งต่อมิตรภาพและขอบพระคุณต่อคำอาลัย
#RIPพ่อใหญ่สารสาสน์
#พิบูลย์ยงค์กมล

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร ขอดวงวิญญาณ ของท่านประธานผู้เป็นที่รักและเคารพยิ่งกลับสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้า ด้วยรักและอาลัย  
  
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร ขอขอบพระคุณ อาจารย์พจน์ คำสุวรรณ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนบูรณะศึกษา พร้อมครอบครัว และบุคลากรของโรงเรียนบูรณะศึกษา ที่ได้ส่งจดหมายร่วมแสดงความเสียใจและอาลัยกับการจากไปของนายพิบูลย์ ยงค์กมล ประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ซึ่งเป็นบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา
#RIPพ่อใหญ่สารสาสน์
#พิบูลย์ยงค
โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาคร ขอกราบขอบพระคุณ พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง จังหวัดสกลนคร และพระอัครสังฆราชกิตติคุณหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ อดีตประมุขสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง กับสารแสดงความไว้อาลัยที่มอบให้แด่ อาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาครและผู้ก่อตั้งโรงเรียนในเครือสารสาสน์เป็นอย่างสูง
#RIPพ่อใหญ่สารสาสน์
#พิบูลย์ยงค์กมล
#สารสาสน์
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร ขอกราบขอบพระคุณ มิสซังคาทอลิก จังหวัดราชบุรี
ท่าน ยวง บอสโก ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค
มา ณ โอกาสนี้
#RIPพ่อใหญ่สารสาสน์
#พิบูลย์ยงค์กมล

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร ขอกราบขอบพระคุณ

ข้อความแสดงความไว้อาลัย

แด่ ท่านประธานฯ ยอห์นบอสโก พิบูลย์ ยงค์กมล

จาก Bro. Amnuay Yoonprayong, fsg., Ph.D.

Vice Rector for Moral Department Education

Assumption University, Thailand

มา ณ โอกาสนี้

#RIPพ่อใหญ่สารสาสน์

#พิบูลย์ยงค์กมล ดูน้อยลง

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร ขอกราบขอบพระคุณ
พ่อประยุทธ ศรีเจริญ เจ้าอาวาสวัดศีลมหาสนิท ที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจและอาลัยต่อท่านประธานอำนวยการ อาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล ผู้ก่อตั้งโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
#RIPพ่อใหญ่สารสาสน์
#พิบูลย์ยงค์กมล ดูน้อยลง
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร
ขอขอบพระคุณซิสเตอร์พิรุณพร เดชาเลิศ
อธิการิณีบ้านพรสวรรค์ ที่ได้ส่งข้อความสดุดีและไว้อาลัย
แด่อาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล ประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ บุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา มา ณ โอกาสนี้
#RIPพ่อใหญ่สารสาสน์
#พิบูลย์ยงค์กมล

Print Friendly, PDF & Email