ข่าวประชาสัมพันธ์วันจำหน่ายหนังสือเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง วันจำหน่ายหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง วันจำหน่ายหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน

11 พฤษภาคม 2563 NURSERY – ประถมศึกษาปีที่ 1
12 พฤษภาคม 2563 ประถมศึกษาปีที่ 2 – ประถมศึกษาปีที่ 4
13 พฤษภาคม 2563 ประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 1
14 พฤษภาคม 2563 มัธยมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 4
15 พฤษภาคม 2563 มัธยมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
หมายเหตุ: สหกรณ์เปิดขายอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียนวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น.

Print Friendly, PDF & Email