ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปิดเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เปิดเรียนระดับอนุบาล

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร ได้จัดรูปแบบการเรียนสอนเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองทุกท่านที่เข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียนในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

Print Friendly, PDF & Email