ประชาสัมพันธ์: เรื่องวันหยุดเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร
หยุดเรียนในวันเสาร์ที่ 4 – วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563
ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาและวันชดเชยวันอาสาฬหบูชา
เปิดเรียนตามปกติในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

Print Friendly, PDF & Email