ประชาสัมพันธ์: เรื่องวันหยุดเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร
หยุดเรียนในวันอาทิตย์ที่ 26 – วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563
ซึ่งโรงเรียนหยุดตามมติประชุมคณะรัฐมนตรี
เพื่อชดเชยวันสงกรานต์
เปิดเรียนตามปกติในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

Print Friendly, PDF & Email