กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ รุ่น.1 ปฐมสมุทร


 IMG_2285  IMG_2273 IMG_2265 IMG_2268 IMG_2304
 IMG_2292  IMG_2298  IMG_2302  IMG_2309  IMG_2319
 IMG_2336  IMG_2343  IMG_2347  IMG_2352  IMG_2348
 IMG_2372  IMG_2376  IMG_2388  IMG_2392  IMG_2397
 IMG_2399  IMG_2425  IMG_2452  IMG_2446  IMG_2465
 IMG_2486  IMG_2493  IMG_2499  IMG_2524  IMG_2553
 IMG_2590  IMG_2596  IMG_2599  IMG_2619  IMG_2606
 IMG_2620  IMG_2638  IMG_2653  IMG_2726  IMG_2741
 IMG_2759  IMG_2790  IMG_2805  IMG_2809  IMG_2990
 IMG_2812  IMG_2894  IMG_2970  IMG_2994  IMG_2982