เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหลักสูตรสองภาษา, สามัญและห้องเรียนพิเศษ (วิทย์-คณิต)

กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561

โบชัวร์-หลัง-19-01-2018-2

Print Friendly, PDF & Email