กิจกรรมพิธีถวายปีการศึกษา 2562


_MG_0686

_MG_0537 (2)

_MG_0536 (2)

_MG_0553 (2)

_MG_0562 (2)

_MG_0564 (2)

_MG_0573 (2)

_MG_0574 (2)

_MG_0597 (2)

_MG_0595 (2)-2

_MG_0587 (2)

_MG_0585 (2)

_MG_0516_MG_0518

_MG_0526_MG_0530_MG_0535_MG_0537_MG_0543_MG_0595 (2)-2_MG_0597 (2)_MG_0537

_MG_0530 (2)_MG_0529 (2)_MG_0521 (2)_MG_0613_MG_0609_MG_0627