กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562


_MG_0034_MG_0036_MG_0046_MG_0050_MG_0051_MG_0070_MG_0071_MG_0030_MG_0031