พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


_MG_0025-23

_MG_0015-14 _MG_0013-12 _MG_0014-13 _MG_0017-16 _MG_0018-17 _MG_0019-18 _MG_0012-11 _MG_0011-10 _MG_0009-8 _MG_0008-7 _MG_0007-6 _MG_0006-5 _MG_0005-4 _MG_0004-3 _MG_0002-1 _MG_0029-25 _MG_0035-30 _MG_0042-35 _MG_0047-38 _MG_0060-49 _MG_0064-53 _MG_0076-64 _MG_0086-73 _MG_0099-3 _MG_0111-15 _MG_0118-22 _MG_0114-18 _MG_0103-7

_MG_0107-11

_MG_0119-23