กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562


1

2

_MG_9567

_MG_9556

_MG_9456

_MG_9538

_MG_9462