กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562

1

2

_MG_9567

_MG_9556

_MG_9456

_MG_9538

_MG_9462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email