กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคลายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562


วันคลายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

_MG_0808 _MG_0091 _MG_0099 _MG_0103 _MG_0105 _MG_0108 _MG_0112 _MG_0116 _MG_0125 _MG_0129 _MG_0138 _MG_0141 _MG_0146 _MG_0148 _MG_0149 _MG_0163