กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับประถมศึกษา ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนในเครือสารสาสน์


เข้าค่าย_MG_0023 _MG_0006 _MG_0025 _MG_0032 _MG_0035 _MG_0037 _MG_0038 _MG_0039 _MG_0042 _MG_0056 _MG_0058 _MG_0061 _MG_0074 _MG_0122 _MG_0128 _MG_0138 _MG_0153 _MG_0165 _MG_0168 (2) _MG_0169 _MG_0181 (2) _MG_0207 (2) _MG_0217 (2) _MG_0240 (2) _MG_0242 (2) _MG_0279 _MG_0294 _MG_0317 _MG_0323 _MG_0330 _MG_0343 _MG_0348 _MG_0359 _MG_0375 _MG_0379 _MG_0403 _MG_0450