กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563

กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 วันครูแห่งชาติ (โดยในปี 2563 นี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คําขวัญวันครู เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ไว้ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” )

Print Friendly, PDF & Email