กำหนดการต่างๆ

                                    กำหนดการต่าง ๆ 
                                                            โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร
                                                          

 

เดือน มีนาคม 2560

 

วันที่ 1 มี.ค.60                       ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3

 

วันที่ 6 มี.ค.60                      ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 ทุกระดับชั้น

 

วันที่ 7-8 มี.ค.60                  ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 และลงทะเบียนสอบซ่อม

 

วันที่ 11 มี.ค.60                   ฟังผลสอบนักเรียนทุกระดับชั้น (นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน)

 

วันที่ 27 มี.ค.60                  เปิดเรียนภาคฤดูร้อน Summer 2017

 

เดือน เมษายน 2560

 

วันที่ 22 เม.ย.60                     จำหน่ายหนังสือ ชุดนักเรียน ชุดพละ กระเป๋า ชุดนอน และที่นอน (นักเรียนเก่า)

 

วันที่ 28 เม.ย.60                      Summer Festival 2017 / เรียนภาคฤดูร้อนวันสุดท้าย

 

วันที่ 29 เม.ย.60                     จำหน่ายหนังสือ ชุดนักเรียน ชุดพละ กระเป๋า ชุดนอน และที่นอน (นักเรียนใหม่)

 

เดือน พฤษภาคม 2560

 

วันที่ 15 พ.ค.60                        เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น เตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 เรียนครึ่งวัน

 

วันที่ 16 พ.ค.60                      เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6

รับตารางสอนเรียนตามปกติ

 

 

 

 

***กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง***