คณะผู้บริหาร

dr1

ดร.สยมพร ทองเนื้อดี

ที่ปรึกษาโรงเรียนในเขตภาคีพิเศษ

นางสาวจินตนา แสงงาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร