ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 69 หมู่ 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 7400

เบอร์ติดต่อ : 0-3443-4284, 0-3443-4285,0-3443-4286

Fax : 0 3443 4284 – 6 ต่อ 115 , 103

Email : sarasasrama2@hotmail.com

แผนที่โรงเรียน

หมายเหตุ     กรณีมาจากทางกรุงเทพ ให้สังเกตป้ายบอกทาง (แยกบ้านแพ้ว) ให้เบี่ยงออกซ้ายใช้ถนนคู่ขนาน

Print Friendly, PDF & Email