โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร
Search for:

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร

SARASAS WITAED SAMUTSAKHON SCHOOL

DSC07897
sarasasrama2โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

 

เริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา 2554 เป็นโรงเรียนลำดับที่ 27 ของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ จัดการเรียนการสอนด้วยการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือ Bilingual Programme (Thai-English) ในปีการศึกษา 2554 นี้ เปิดการการเรียนการสอน แผนก 2 ภาษาและแผนกสามัญ ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (และจะขยายชั้นเรียนปีละระดับชั้นจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 

บนเนื้อที่กว่า 29 ไร่ 56 ตารางวา ด้วยอาคารเรียน 3 ชั้น ขนาด 32 ห้องเรียนอันสวยงามทันสมัย ประกอบด้วย ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องนอนอนุบาล ห้องพัฒนาการเด็กเล็ก บริเวณรอบอาคารเรียนประกอบด้วย สระว่ายน้ำ สนามบาสเกตบอล และสนามฟุตบอล

ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนในหลักสูตรสามัญ และหลักสูตร EP ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ปีที่ 1 – 3) โดยเปิดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ Grade 7  ในปี 2555 และปีถัดไปเพิ่มขึ้นทีละชั้นเรียนตามลำดับ

ปีการศึกษา 2558 – โรงเรียนขยายชั้นเรียนในหลักสูตรสามัญและหลักสูตร EP ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีที่ 4 – 6) โดยเปิดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และ Grade 10  ในปี 2558และปีถัดไปเพิ่มขึ้นทีละชั้นเรียนตามลำดับ  และทางโรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศพระราม 2 เป็นโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

 

001ซึ่งในปีการศึกษา 2554  มียอดนักเรียนทั้งสิ้น 529 คน ครูไทย 58 คนและ ครูต่างชาติ 10 คน

002

บนเนื้อที่กว่า 29 ไร่ 56 ตารางวา ด้วยอาคารเรียน 3 ชั้น ขนาด 32 ห้องเรียนอันสวยงามทันสมัย ประกอบด้วย ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องนอนอนุบาล ห้องพัฒนาการเด็กเล็ก บริเวณรอบอาคารเรียนประกอบด้วย สระว่ายน้ำ สนามบาสเกตบอล และสนามฟุตบอล

DSC07894

rama2

004

005อาคารเรียน 3 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียนทันสมัย

006ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

009

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

010ห้องเรียน Keyboard

IMG_9735สนามบาสเก็ตบอล

IMG_9736สนามเด็กเล่น Play Land

 คลิกเพื่อดูรูปใหญ่